home - login or new id - Other Language: jpn , eng /


[Sort by Rank],[Sort by Date]


分類検索
-節足動物門
--甲殻亜門
---軟甲綱
----真軟甲亜綱
-----ホンエビ上目
------十脚目
-------抱卵亜目
--------短尾下目
---------ワタリガニ上科
----------ワタリガニ科
-----------ミナミベニツケガニ(11) info
-----------ミナミベニツケモドキ(25)
-----------タイワンガザミ(16)


学名:Thalamita crenata
和名:ミナミベニツケガニ

ミナミベニツケモドキに似るが、ハサミに溝が無いことで区別できる。
ミナミベニツケガニのハサミ

気性が荒く、威嚇してくる。
ミナミベニツケガニの威嚇


Copyright © 2005 海ずかん.